Канон ко Святому причащению молитвы

Подробное описание: Канон ко Святому причащению молитвы - с детальным описанием, специально для Вас!

Каноны ко Святому Причащению (совмещенные) с ударениями

Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу, молебный ко Пресвятой Богородице и Ангелу Хранителю.
Готовясь к причащению, совмещенный канон можно читать вместо трех отдельных канонов.

Глас 6-й, песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Господу Иисусу Христу

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Ны́не приступи́х аз гре́шный и обремене́нный к Тебе́, Влады́це и Бо́гу моему́; не сме́ю же взира́ти на не́бо, то́кмо молю́ся, глаго́ля: даждь ми, Го́споди, ум, да пла́чуся дел мои́х го́рько.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
О, го́ре мне гре́шному! Па́че всех челове́к окая́нен есмь, покая́ния несть во мне; даждь ми, Го́споди, сле́зы, да пла́чуся дел мои́х го́рько.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Безу́мне, окая́нне челове́че, в ле́ности вре́мя губи́ши; помы́сли житие́ твое́, и обрати́ся ко Го́споду Бо́гу, и пла́чися о де́лех твои́х го́рько.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, воззри́ на мя гре́шнаго, и от се́ти диа́воли изба́ви мя, и на путь покая́ния наста́ви мя, да пла́чуся дел мои́х го́рько.

Пресвятей Богородице

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Мно́гими содержи́мь напáстьми, к Тебе́ прибега́ю, спасе́ния иски́й: о, Мáти Сло́ва и Де́во, от тя́жких и лю́тых мя спаси́.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Страсте́й мя смущáют прило́зи, мно́гаго уны́ния испо́лнити мою́ ду́шу; умири́, Отрокови́це, тишино́ю Сы́на и Бо́га Твоего́, Всенепоро́чная.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Спáса ро́ждшую Тя и Бо́га, молю́, Де́во, избáвитися ми лю́тых: к Тебе́ бо ны́не прибегáя, простирáю и ду́шу и помышле́ние.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Неду́гующа те́лом и душе́ю, посеще́ния Боже́ственнаго и промышле́ния от Тебе́ сподо́би, еди́на Богомáти, я́ко блага́я, Благáго же Роди́тельница.

Ангелу хранителю

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, поми́луй мя.
Иисусу:
Песнь воспе́ти и восхвали́ти, Спа́се, Твоего́ раба́ досто́йно сподо́би, безпло́тному Áнгелу, наста́внику и храни́телю моему́.
Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
Еди́н аз в неразу́мии и в ле́ности ны́не лежу́, наста́вниче мой и храни́телю, не оста́ви мене́ погиба́юща.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Ум мой твое́ю моли́твою напра́ви, твори́ти ми Бо́жия повеле́ния, да получу́ от Бо́га отда́ние грехо́в, и ненави́дети ми злых наста́ви мя, молю́ся ти.
И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Моли́ся, Деви́це, о мне, рабе́ Твое́м, ко Благода́телю, со храни́телем мои́м Áнгелом, и наста́ви мя твори́ти за́поведи Сы́на Твоего́ и Творца́ моего́.

Песнь 3

Седален, глас 6-й

Помышля́ю день стра́шный и пла́чуся дея́ний мои́х лука́вых: ка́ко отвеща́ю Безсме́ртному Царю́, или́ ко́им дерзнове́нием воззрю́ на Судию́, блу́дный аз? Благоутро́бный О́тче, Сы́не Единоро́дный и Ду́ше Святы́й, поми́луй мя.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
От любве́ душе́вныя вопию́ ти, храни́телю моея́ души́, всесвяты́й мой Áнгеле: покры́й мя и соблюди́ от лука́ваго ловле́ния всегда́, и к жи́зни наста́ви небе́сней, вразумля́я и просвеща́я и укрепля́я мя.
И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Б о­го­ро́­ди­це безневе́стная Пре­чи́с­тая, Я́же без се́мене ро́ждши всех Вла­ды́ку, Того́ со А́н­ге­лом храни́телем мои́м моли́, изба́вити ми ся вся́каго недоуме́ния, и да́ти умиле́ние и свет души́ мое́й, и согреше́нием очище́ние, Я́же еди́на вско́ре заступа́ющи.

Песнь 4

Песнь 5

Песнь 6
Кондак покаянного канона

Душе́ моя́, почто́ греха́ми богате́еши, почто́ во́лю диа́волю твори́ши, в чесо́м наде́жду полага́еши? Преста́ни от сих, и обрати́ся к Бо́гу с пла́чем, зову́щи: Милосе́рде Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго.

Икос

Помы́сли, душе́ моя́, го́рький час сме́рти и стра́шный суд Творца́ твоего́ и Бо́га: А́нгели бо гро́знии по́ймут тя, душе́, и в ве́чный огнь введу́т; у́бо пре́жде сме́рти пока́йся, вопию́щи: Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго.

Песнь 7
Песнь 8
Песнь 9

Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу

Влады́ко Христе́ Бо́же, И́же Страстьми́ Твои́ми стра́сти моя́ исцели́вый, и я́звами Твои́ми я́звы моя́ уврачева́вый, да́руй мне, мно́го Тебе́ прегреши́вшему, сле́зы умиле́ния; сраствори́ моему́ те́лу от обоня́ния Животворя́щаго Те́ла Твоего́, и наслади́ ду́шу мою́ Твое́ю Честно́ю Кро́вию, от го́рести, е́юже мя сопроти́вник напои́; возвы́си мой ум к Тебе́, до́лу пони́кший, и возведи́ от про́пасти поги́бели, я́ко не и́мам покая́ния, не и́мам умиле́ния, не и́мам слезы́ уте́шительныя, возводя́щия ча́да ко своему́ насле́дию. Омрачи́хся умо́м в жите́йских страсте́х, не могу́ воззре́ти к Тебе́ в боле́зни, не могу́ согре́тися слеза́ми я́же к Тебе́ любве́. Но, Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Сокро́вище благи́х, да́руй мне покая́ние всеце́лое и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Твое́, да́руй мне благода́ть Твою́, и обнови́ во мне зра́ки Твоего́ о́браза. Оста́вих Тя, не оста́ви мене́; изы́ди на взыска́ние мое́, возведи́ к па́жити Твое́й, и сопричти́ мя овца́м избра́ннаго Твоего́ ста́да, воспита́й мя с ни́ми от зла́ка Боже́ственных Твои́х Та́инств, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х Твои́х. Ами́нь.

Молитвы ко Пресвятой Богородице

Цари́це моя́ преблага́я, Наде́ждо моя́ Богоро́дице, Прия́телище си́рых, и стра́нных Предста́тельнице, скорбя́щих Ра́досте, оби́димых Покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я Предста́тельницы, ни благи́я Уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богома́ти; я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Ангелу хранителю

Окончание молитв

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную, и Пренепоро́чную, и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м, и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Читайте так же:  Молитва за здравие родителей православная

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Молитвы и подготовка к причащению

Подготовка к причащению продолжается минимум три дня. В эти дни должен соблюдаться пост, это необходимо для того, чтобы ум не рассеивался по житейским мелочам, нужно также исключить развлечения.

Очень важно настроить себя к исповеди: опыт построения исповеди.

Надо, хотя бы в эти дни, прилежно выполнять домашние молитвенные правила (нужно читать все утренние и все вечерние молитвы).
Послабления возможны, но их нужно обсуждать со своим батюшкой или духовным отцом.
В дни подготовки ко причащению очень хорошо посещать богослужения в храме. Накануне самого причащения нужно, кроме обычных молитв, прочитать Каноны ко Святому Причащению (можно читать совмещенные каноны, текст которых находится ниже).
После полуночи уже нельзя принимать пищу потому, что к Таинству Причащения приступают натощак. Кроме этого, нельзя также и пить воду. Хотя во время утреннего умывания можно случайно проглотить немного воды, не стоит отказываться от причащения

«иначе сатана, обретши случай удалити его от Причастия, чаще будет делать то же»
(Тимофей Александрийский, канонический ответ 16)

Утром прочитываются утренние молитвы и последование ко Святому Причащению (текст ниже). Перед причащением необходима исповедь — вечером (накануне) или утром(в день причастия), перед литургией.

После исповеди причастникам желательно приблизиться к алтарю и ожидать выноса Святых Даров (спустя некоторое время после исполнения «Отче наш»). Негласными правилами принято пропускать вперед детей и немощных прихожан.
Перед самим причащением нужно сложить крестообразно руки на груди (правая поверх левой) и неспешно, вместе с другими причастниками, двигаться к чаше, приблизившись к ней, сделать поклон, креститься не нужно, чтобы случайно не толкнуть ее.
Подойдя к чаше, надо отчетливо произнести своё полное христианское имя, широко открыть уста (рот), благоговейно принять Тело и Кровь Христову. Приняв Святых Тайн, не крестясь, поцеловав край чаши, надо сразу отойти к столику, чтобы вкусить частицу просфоры и запить теплотой.

Не страшно, если, вдруг что-то забудете, смотрите на других людей и повторяйте за ними. Если что-то у вас пойдет не так, не стоит расстраиваться, не поклоны и четкое знание обрядов нужны Богу, а ваше любящее сердце. А другие более опытные прихожане подскажут вам, что нужно делать и, поверьте, настоящие верующие сделают это с удовольствием.

До целования напрестольного креста в руках священника в конце службы из церкви уходить не принято.
После причащения нужно поблагодарить Господа, прочитав благодарственные молитвы (текст ниже).

Молитвы к Святому Причащению

Молитвы, читаемые с вечера.

П о молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде находящийся и все наполняющий, Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны и спаси, Добрейший, души наши.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас (трижды).

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради.

Господи, помилуй (трижды).

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена. Так, благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.

Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно ближнему своему, — тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова! Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто сей Царь славы? — Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани. Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто сей Царь славы? — Господь сил, Он — царь славы.

Я веровал и потому говорил: я очень сокрушен. Я же сказал в исступлении моем: всякий человек лжив. Что воздам Господу за все, что Он даровал мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои исполню Господу пред всем народом Его. Честна пред Господом смерть преподобных Его. Господи! Я — раб Твой. Я — раб Твой и сын рабыни Твоей. Ты расторг узы мои. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои исполню Господу пред всем народом Его, во дворах дома Господня, среди тебя, Иерусалим!

Читайте так же:  Святитель Николая Чудотворца молитва

Беззакония мои прости, Господи, от Девы родившийся, и сердце мое очисти, храмом его сотворяя для пречистого Твоего Тела и Крови, и не отринь меня от Твоего лица, безмерно милосердный!

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Причаститься святынь Твоих как я дерзну, недостойный? Если осмелюсь к Тебе приступить с достойными, — одежда обличает меня, потому что она — непраздничная, и осуждение заслужу многогрешной душе моей. Очисти, Господи, скверну души моей и спаси меня, Человеколюбец.

И ныне и присно, и во веки веков, Аминь. Многое множество моих, Богородица, согрешений обличает меня, к Тебе прибегаю, Чистая, о спасении вопрошая; посети изнемогающую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего, дать мне прощение всего мною зла содеянного, Единая Благословенная.

Во святую четыредесятницу читается.

В то время как славные ученики омовением на вечере просвещались, Иуда нечестивый, недугом сребролюбия помраченный, беззаконным судиям Тебя, праведного Судию, предал. Посмотри, собиратель имений, на того, который удавился из-за них. Избегай ненасытной души, поступить с Учителем так дерзнувшей.

Милостивый ко всем Господи, слава Тебе!

Три канона к Причастию

1. Канон покаянный к Господу нашему Иисусу Христу

на церковнославянском языке, в гражданской орфографии (онлайн, PDF);

на церковнославянском языке, в церковно-славянской орфографии (PDF);

на русском языке (онлайн, скачать: PDF).

Аудио:

2. Канон молебный к Пресвятой Богородице

на церковнославянском языке, в гражданской орфографии (онлайн, скачать: PDF);

на церковнославянском языке, в церковно-славянской орфографии (PDF) ;

Аудио:

3. Канон Ангелу-Хранителю

на церковнославянском языке, в гражданской орфографии (онлайн, скачать: PDF);

на церковнославянском языке, в церковно-славянской орфографии (PDF) ;

на русском языке (онлайн, скачать: PDF).

Аудио:

Молитвенная подготовка ко Святому Причащению во время Светлой седмицы состоит из Пасхального канона и Последовании ко Святому Причащению.

Пасхальный канон

на церковнославянском языке, в гражданской орфографии ( онлайн, скачать PDF );

на церковнославянском языке, в церковно-славянской орфографии (PDF);

Канон молебный ко Пресвятой Богородице на русском языке

К Богородице прилежно ныне прибегнем мы, грешные и смиренные и припадем к Ней, в раскаянии взывая из глубины души: Владычица, помоги, умилосердившись над нами; поспеши, мы погибаем от множества грехов, Не отпусти твоих рабов ни с чем, ибо в тебе мы имеем единственную надежду (дважды).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков, Аминь: не перестанем никогда мы, недостойные возвещать о могуществе Твоем, Богородица, ибо, если бы не защищала Ты нас Своими молитвами, кто бы нас избавил от многих бед? Кто сохранил бы нас доныне свободными? Мы не отступим от Тебя, Владычица, ибо Ты всегда спасаешь рабов Твоих от всяких бедствий.

Ирмос: Пройдя водой как по суше и избежав египетского зла, израильтяне взывали: нашему избавителю и Богу будем петь.

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Многими угнетаемый напастями, к Тебе прибегаю, ища спасения: О, Матерь Слова и Дева, от опасностей и бедствий меня спаси!

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Cтрастей меня cмущают приступы, большим унынием наполняющие мою душу; умиротвори, Отроковица, ее тишиной Сына и Бога Твоего!

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Спасителя родившую Тебя и Бога молю, Дева, избавить меня от бедствий: ибо к Тебе ныне прибегая, простираю мои душу и помыслы.

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Страждущего и телом и душой, посещения Божественного и заботы Твоей удостой, единая Богоматерь, как милостивая Благодетеля Родительница.

Ирмос: Творец небесного свода и зиждитель Церкви, Господи, Ты меня утверди в любви к Тебе, высший предел стремлений и опора верных, единый Человеколюбец!

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Защитой и покровом жизни моей считаю Тебя, Божия Родительница, Дева! Ты направь меня к Твоей пристани, подательница благ, опора верующих, единая в песнях прославляемая.

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Молю Тебя, Дева, душевное смущение и бурю печали моей рассей; ибо Ты, Богоневеста, родила Источник тишины, Христа, единая Пречистая.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу: Родив Благодетеля и виновника благ, источи всем богатство добродетелей, ибо Ты все можешь, как Родительница всесильного Христа, Богоблаженная!

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь: Лютыми недугами и болезненными страстями угнетаемому, Дева мне помоги; ибо знаю Тебя, как надежную неоскудевающую сокровищницу исцелений, Пренепорочная.

Спаси от бед рабов Твоих, Богородица, так как мы все после Бога прибегаем к Тебе, как к нерушимой стене и защитнице.

Обрати милостивый взор, всеми в песнях восхваляемая Богородица, на мое тяжкое телесное страдание и исцели болезнь души моей.

Молитвенница теплая и стена неприступная, милости источник, миру прибежище! Мы усердно взываем к Тебе: Богородица-Владычица, поспеши и избавь нас от бед, единая скорая защитница!

Ирмос: Услышав, Господи, о таинстве Твоего промышления, я вник в дела Твои, и прославляю Твое Божество.

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Страстей моих волнение и бурю моих грехов усмири, родившая кормчего — Господа, Богоневеста.

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Милосердия Твоего бездну подай мне, взывающему, Родившая Милосердного и Спасителя всех, воспевающих Тебя.

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Наслаждаясь, Пречистая, Твоими дарами, благодарственную песнь воспеваeм Тебе, признавая Тебя Богоматерью.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу: В немощи лежащему на одре болезни, как любящая оказывать добро, помоги мне, Богородица единая — Приснодева!

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь: Надежную опору и непоколебимую стену спасения имея в Тебе, всеми воспеваемая, мы избавляемся от всякой беды.

Ирмос: Просвети нас повеленьями Твоими, Господи, и Твоей высокой десницей подай нам Твое умиротворение, Человеколюбец.

Читайте так же:  Какие нужно читать молитвы беременным

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Наполни, Чистая, весельем сердце мое, Твою чистую давая мне радость, родившая Виновника радости.

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Избавь нас от бед, Богородица чистая, вечное родившая Избавление, и мир, всякий ум превосходящий.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу: Рассей туман грехов моих, Богоневеста, лучами Твоего блеска, Свет родившая Божественный и вечный.

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь: Исцели, Чистая, души моей немощи, удостоив меня Твоего посещения, и здравие Твоими молитвами пошли мне.

Ирмос: Молитву изолью к Господу и поведаю Ему мои печали, ибо душа моя злом наполнилась, и жизнь моя к аду приблизилась. Я же молюсь, как Иона: от погибели, Боже, спаси меня!

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Чтобы от гибели и смерти спасти мое существо, поврежденное тлением, Сам предал Себя на смерть; Дева, моли Сына Своего, как Господа, избавить меня от злодейства врагов.

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Защитницей и твердой хранительницей жизни знаю Тебя, Дева, рассеивающей тучу искушений и отгоняющей нападения бесов; и потому всегда молю Тебя от моих гибельных страстей избавить меня.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу: Стену для укрытия, надежду спасения души и утешение в скорбях имея в Тебе, Отроковица, свету Твоему мы всегда радуемся. О, Владычица, и ныне нас от страстей и бед спаси.

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь: На одре ныне в немощи лежу, и нет исцеления плоти моей. Но Бога, Спасителя мира и Исцелителя недугов родившую, молю Тебя Милостивую: от губительных недугов восставь меня.

Защита христиан надежная, ходатаица пред Творцом неизменная, не презри грешников молитвенных голосов, но поспеши, Милостивая, на помощь нам, с верой взывающим к Тебе. Откликнись на молитву и поспеши на защиту, всегда защищающая, Богородица, чтущих Тебя.

Не вверяй меня человеческой защите, Пресвятая Владычица, но прими молитву раба Твоего. Ибо скорбь объяла меня: терпеть не могу бесовских стрел, не имею, несчастный, ни крова, ни иного убежища, кроме Тебя, Владычица мира, надежда и защита верных; не презри молитвы моей, но мне помощь окажи.

Ирмос: Из Иудеи пришедшие отроки, в Вавилоне некогда своей верой в Троицу пламя печи попрали, воспевая: отцов Боже, Благословен Ты!

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Нас спасение желая совершить, Ты, Спаситель, вселился в утробу Девы, и явил Ее Заступницей миру. Отцов наших Боже, Благословен Ты!

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Милосердного родив, Ты, чистая Матерь, умоли Его избавить от грехов и душевных скверн с верой взывающих: Отцов наших Боже, Благословен Ты!

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу: Сокровищницу спасения, источник бессмертия, надежную твердыню и дверь покаяния Тебя Родившую явил для взывающих: Отцов наших Боже, Благословен Ты!

Видео (кликните для воспроизведения).

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь: Телесные слабости и душевные недуги, с любовью прибегающим к покрову Твоему исцели, Богородительница Дева Спасителя Христа нам Родившая.

Ирмос: Царя Небесного, Которого воспевают воинства небесные, восхваляйте и превозносите во все века.

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Просящих Твоей помощи, не презри, Дева, воспевающих и превозносящих Тебя вовеки.

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Немощи души моей и телесные болезни исцеляешь, Дева, да прославлю Тебя, Чистая, вовеки.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу: Исцелений богатство изливаешь верно воспевающим Тебя, Дева, и превозносящим неизъяснимое рождество Твое.

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь: Нападения искушений Ты отгоняешь, и натиск страстей, Дева, поэтому мы воспеваем Тебя во все века.

Ирмос: Истинной Богородицей исповедуем Тебя, спасенные Тобой, Чистая Дева и с бесплотным воинством величаем Тебя.

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Потока слез моих не отвергни, Дева, родившая отирающего от каждого лица всякую слезу Христа.

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Радостью мое сердце наполни, Дева, радости исполнение принявшая и греха печаль уничтожившая.

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Пристанью и защитой к Тебе прибегающим будь Дева, стеной несокрушимой, покровом и радостью.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу: Света Твоего лучами просвети, Дева, мрак неведения разгоняя, тех, кто благоверно Богородицей Тебя исповедует.

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь: Меня, изнемогшего от страдания, Дева, исцели, болезнь в здравие претворив.

Молитва к Пресвятой Богородице.

Царица наша преблагая, надежда наша, Богородица! Убежище сирот и странников защитница, скорбящих радость, обидимых покровительница — видишь нашу беду, видишь нашу скорбь. Помоги нам немощным, направь нас странствующих. Обиду нашу знаешь, облегчи ее, как Сама желаешь. Потому что не имеем иной помощи кроме Тебя, не имеем ни иной ходатаицы, ни добрейшей утешительницы, кроме Тебя, о Матерь Божия; ведь Ты сохраняешь нас и покрываешь во веки веков. Аминь.

Храм Святого Сергия Радонежского город Копейск

наш приходской сайт

Группа храма в социальной сети ВКонтакте

Построим храм вместе!

Новости

  • Неделя 6-я по Пятидесятнице Память святых отцев 6 Вселенских Соборов. Память равноапостольного князя Владимира. Крещение Руси. 30.07.2019
  • Неделя пятая по Пятидесятнице. Явление иконы Пресвятой Богородицы Казанской. 23.07.2019
  • Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 09.07.2019

Новости Патриархии

Статьи сайта “Фома”

Канон ко Святому Причащению

КАНОН КО СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ БОЖЕСТВЕННОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО ПРЕЧИСТАГО ТЕЛА ХРИСТОВА И КРОВИ ЕГО.

Составитель: Александр Боженов

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Дух истины, Везде Сущий и весь мир наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благий, наши души.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Читайте так же:  Молитва о доме к Николаю сербскому

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Отче наш, сущий на Небесах! Да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Господи, помилуй. (12 раз)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Придите, поклонимся Царю, нашему Богу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадем ко Христу-Царю, нашему Богу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. (Поклон)

Ирмос[45]: Приходите, люди, воспоём песнь Христу Богу, разделившему море и проведшему народ, освобожденный Им от рабства египетского; ибо Он прославился.

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Хлебом жизни вечной да будет мне Тело Твоё Святое, и драгоценная Кровь Твоя, Милосердный Господи, в исцеление от многих и различных болезней.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Оскверненный делами непристойными, я, несчастный, недостоин, Христе, причащения Твоего пречистого Тела и Божественной Крови: удостой меня его.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Благословенная Богоневеста, земля плодородная, произведшая невозделанный и спасительный миру Колос! Удостой меня спастись, принимая Его в пищу.

Ирмос: Утвердив меня на камне веры, Ты отверз уста мои на врагов моих, ибо дух мой возрадовался, когда я начал петь: «Нет святого, как Бог наш, и нет никого праведнее Тебя, Господи!»

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Подай мне, Христе, капли слёз, очищающие нечистоту сердца моего, чтобы, очистив совесть, с верою и страхом, Владыка, я приступил бы к причащению божественных Даров Твоих.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Да будет мне, Человеколюбче, пречистое Тело Твоё и Божественная Кровь в прощение прегрешений, в общение с Духом Святым и в жизнь вечную, и в освобождение от страданий и скорбей.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Трапеза[46] Хлеба жизни, свыше по милосердию сошедшего и миру новую жизнь дающего, удостой и меня, недостойного, со страхом вкусить Его и быть живым.

Ирмос: Пришёл от Девы не ходатай, ни ангел, но Сам Ты Господи во плоти, и спас всего меня, человека. Поэтому я взываю к Тебе: «Слава могуществу Твоему, Господи!»

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Воплотившись ради нас, Многомилостивый Господи, Ты восхотел быть заклан, как овца, за грехи человеческие. Поэтому я молю Тебя: очисти и мои согрешения.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Исцели язвы моей души, Господи, и всего меня освяти, и удостой, Владыка, меня, кающегося, причаститься Твоей таинственной Божественной Вечери.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Умилостивь и ко мне Рождённого Тобою, Владычица, и сохрани меня, раба Твоего, чистым и беспорочным, чтобы мне осветиться, принимая духовную драгоценность.

Ирмос: Ты – Податель света и Творец времён, Господи! Наставь нас ходить во свете Твоих повелений, ведь кроме Тебя, иного бога мы не признаём.

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Как Ты сказал, Христе, так пусть будет и мне, ничтожному рабу Твоему: пребудь во мне, как Ты обещал; ибо вот я вкушаю Твоё Божественное Тело и пью Кровь Твою.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Слово Божие и Боже! Пылающий уголь Тела Твоего да будет мне, помрачённому, в просвещение, и Кровь Твоя – в очищение осквернённой души моей.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Мария, Матерь Божия, священный храм благоухания! Твоими молитвами сделай меня избранным сосудом, чтобы мне причаститься святынь Сына Твоего.

Ирмос: Пребывая в бездне грехов, я призываю непостижимую бездну милосердия Твоего: «От погибели, Боже, спаси меня!»

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Ум, душу и сердце освяти, Спаситель, а также и тело моё, и удостой, Владыко, приступить, не подвергаясь осуждению, к Страшным Тайнам.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Да освобожусь я от страданий, и получу благодать Твою и укрепление жизни через причащение святых, Христе, Таин Твоих.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Боже, Святое Слово Бога! По мольбам святой Твоей Матери освяти меня всего, ныне приступающего к Божественным Твоим тайнам.

Кондак[47]: Не лиши меня возможности, Христе, принять ныне хлеб – Тело Твоё и божественную Кровь: пречистых и страшных Твоих Таин причащение да не будет мне, несчастному, Владыко, в осуждение, но да будет мне в жизнь вечную и бессмертную.

Читайте так же:  Молитвы запрещения василия печерского текст

Ирмос: Золотому истукану премудрые дети не поклонились, но сами пошли в пламень, и осмеяли языческих богов. Среди пламени они воззвали, и Ангел окропил их росою, говоря: «Услышана молитва уст ваших».

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Причащение Твоих бессмертных Таин, Христе, да будет мне ныне источником благ: света, жизни, бесстрастия, средством к преуспеянию в высшем совершенстве и к его умножению, единый Благий, дабы я прославлял Тебя.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Приступая ныне с трепетом, любовью и благоговением к Твоим бессмертным и божественным Тайнам, да избавлюсь я, Человеколюбче, от страданий и врагов, от бед и всякой скорби. И удостой меня петь Тебе: «Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших!»

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Спасителя Христа непостижимым образом родившая, Богом облагодатствованная! Молю Тебя ныне, раб Твой, чистую – нечистый: готовящегося теперь приступить к пречистым Тайнам, всего меня очисти от нечистоты плоти и духа.

Ирмос: В печь огненную к еврейским отрокам снисшедшего и пламя в росу превратившего Бога пойте, Его творения, как Господа и превозносите во все века.

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Удостой ныне и меня, погибающего, Христе, сделаться участником Небесных, страшных и святых Твоих Таин и Твоей Божественной тайной вечери, Боже, Спаситель мой!

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Прибегнув к Твоему милосердию, Милостивый, я со страхом взываю к Тебе: «Пребудь во мне, Спаситель, и я в Тебе да пребуду, как Ты сказал». Ибо вот, уповая на Твою милость, я вкушаю Твоё тело и пью кровь Твою.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Я трепещу, принимая огонь, чтобы не сгореть, как воск и как трава. О страшное таинство! О милосердие Божие! Как я, прах, причащаюсь божественного Тела и Крови и становлюсь бессмертным?

Ирмос: Сын Безначального Родителя, Бог и Господь, воплотившись от Девы, явился нам, чтобы просветить находящихся во тьме, собрать рассеянных. Поэтому мы достойную всеобщего воспевания Богородицу и прославляем.

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Вкусите и убедитесь: Христос, Благой Господь, ради нас некогда уподобившийся нам и единожды принёсший Себя в жертву Отцу Своему, с тех пор постоянно закалается[48], освящая причащающихся.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Причащением священных Таин да освящусь я душою и телом, Владыка, да просвещусь, да спасусь, да сделаюсь домом Твоим, имея Тебя, Благодетель многомилостивый, живущим во мне с Отцем и Духом.

Припев: Возврати мне радость надежды на спасение Тобою и владычественным Духом утверди меня. (Поклон)

Да будет мне, Спаситель мой, Тело Твоё и Кровь драгоценнейшая огнём, попаляющим грехи и сжигающим терния страстей, светом, всего меня просвещающим на поклонение Божеству Твоему.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Бог воплотился от чистой крови Твоей. Поэтому все народы воспевают Тебя, Владычица, и сонмы духов славят, так как через Тебя они ясно увидели Владыку вселенной в человеческом естестве.

Воистину достойно прославлять Тебя как Богородицу, всегда Блаженную и Пренепорочную, и Матерь нашего Бога. Мы величаем Тебя как истинную Богородицу, безболезненно родившую Бога-Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

[40] Канон (греч. правило) есть ряд церковных песнопений, ирмосов и тропарей, тесно между собою связанных, как в музыкальном отношении (напевом, а в греческом подлиннике и определённым размером стиха), так и по содержанию. Последнее выражает дух и сущность празднуемого церковного события, подвигов чествуемого святого или иного события.

[41] Иссоп – душистое, полукустарниковое растение с синими или розовыми цветами. Прутики иссопа, связанные в пучок, употреблялись евреями для окропления

[42] Перевод П.А. Юнгерова (1915 г.), вариант – от движения крови, то есть от блудных грехов

[43] Всесожжение – ветхозаветное жертвоприношение, при котором животное все без остатка сжигалось на жертвеннике

[44] Сион – холм в Иерусалиме, на котором был построен Храм ( Пс. 64,2; 83,8 ), символ Церкви как живого Храма Иеговы ( Ис. 2,3 ; Евр. 12,22 ; Откр. 14,1 ).

[45] Ирмос (греч. связь) – вступительный стих, как бы заглавие, показывающий содержание прочих стихов песни или канона. В византийских канонах ирмос служит мелодическим образцом для последующих тропарей песни.

[46] Т.е. Пресвятая Богородица Дева Мария (трапеза – дословно стол)

[47] Кондак – краткая песнь, содержащая изложение сущности праздника или события канона, и представляющая собой по большей части древнейшую молитву Церкви в честь праздника. Кондак всегда поётся или читается после 6-й песни канона.

Видео (кликните для воспроизведения).

[48] Имеется ввиду, конечно, не повторение самой Жертвы Христовой, а повторение нашего приобщения этой Жертве, принесённой «единожды».

Канон ко Святому причащению молитвы
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here