Молитва василий исповедник

Подробное описание: Молитва василий исповедник - с детальным описанием, специально для Вас!

Православный Церковный календарь

Календарь на год ►

О календаре
Богослужения
Посты
Библейские чтения
Праздники
Календарь
венчаний
Дни особого поминовения усопших 2019
Дни поминовения новопреставленных
Подписка

Преподобный Васи ́ лий Декаполит

День памяти

12 марта (переходящая) – 13 марта (28 февраля) в невисокосный год / 12 марта (28 февраля) в високосный год

Житие

Пре­по­доб­ный Ва­си­лий ис­по­вед­ник был ино­ком и по­стра­дал в цар­ство­ва­ние ико­но­бор­ца Льва Ис­ав­ра (717–741). Ко­гда на­ча­лось го­не­ние на по­чи­та­те­лей свя­тых икон, свя­той Ва­си­лий вме­сте со сво­им спо­движ­ни­ком пре­по­доб­ным Про­ко­пи­ем (па­мять 27 фев­ра­ля) был пре­дан мно­гим ис­тя­за­ни­ям и за­клю­чен в тем­ни­цу, где оба му­че­ни­ка то­ми­лись дол­гое вре­мя, до са­мой смер­ти нече­сти­во­го им­пе­ра­то­ра. Ко­гда свя­тых ис­по­вед­ни­ков Ва­си­лия и Про­ко­пия осво­бо­ди­ли вме­сте с дру­ги­ми по­чи­та­те­ля­ми свя­тых икон, они про­дол­жи­ли свой ино­че­ский по­двиг, на­став­ляя мно­гих в пра­во­слав­ной ве­ре и доб­ро­де­тель­ной жиз­ни. В 750 го­ду пре­по­доб­ный Ва­си­лий мир­но скон­чал­ся.

Молитвы

Тропарь преподобному Василию Декаполиту, глас 1

Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ А́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́, Богоно́се, о́тче наш Васи́лие,/ посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти./ Сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Перевод: Житель пустыни – ты и телом подобен Ангелам, и чудотворцем стал, Богоносный отец наш, Василий. Постом, бдением, молитвой приняв Небесные дарования, исцеляешь больных и души приходящих к тебе с верой. Слава Давшему тебе силу, слава Венчавшему тебя, слава Подающему через тебя всем исцеление.

Кондак преподобному Василию Декаполиту, глас 2

С высоты́ прии́м Боже́ственное открове́ние,/ изше́л еси́, му́дре, от среды́ молв/ и, мона́шествовав преподо́бно,/ чуде́с прия́л еси́ де́йство/ и неду́ги исцеля́ти благода́тию,// Васи́лие всеблаже́нне свяще́ннейший.

Перевод: С Небес получив Божественное откровение, ты ушел, мудрый, из середины волнений [речь об объявшей Империю иконоборческой ереси], и вел монашескую жизнь, преподобный, ты получил силу творить чудеса и исцелять болезни благодатью, Василий всеблаженный и священнейший.

Каноны и Акафисты

Канон святому преподобному Василию Декаполиту

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Восхожде́ние на ка́мени положи́в, о́тче, ве́ры, напа́стей не убоя́лся еси́ стремле́ния, но непоколеби́мь пребы́л еси́, я́ко доброде́тели побо́рник и я́ко ца́рствия тезоимени́т.

Благода́ть Пресвята́го Ду́ха тя́ укрепи́вши, боле́зненныя ра́ны претерпе́ти утверди́ и победоно́сца показа́ на мучи́теля суему́дреннаго.

Сострада́льца и сво́ина му́дра, о́тче, получи́л еси́, доброде́тельми преспева́юща при́сно, с ни́мже, ра́дуяся, пребога́те, по́двиг страда́ния проше́л еси́ муче́нием.

Богоро́дичен: Предста́тельницу, и спасе́ния хода́таицу, и сте́ну необори́му, Тя́ предлага́ю моея́ жи́зни, Богоро́дице Всепе́тая, Бо́га ро́ждшую, Благоде́теля всея́ тва́ри.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Напра́вил еси́ усе́рдно твое́ се́рдце к Бо́гу, преподо́бне, по́стною благода́тию и испове́данием просия́л еси́.

Во́инство восприи́м и всеору́жие Креста́, победи́л еси́ мы́сленнаго зми́я и чу́вственнаго, о́тче, льва́.

Соблю́дше благочести́ве, е́же по о́бразу души́, преподо́бнии, Христо́в пречи́стый чту́ще о́браз, пострада́сте.

Богоро́дичен: Благослови́ся Тобо́ю пе́рвая кля́тва, и тле́нием держи́мое естество́ на́ше, Чи́стая, нетле́ние прия́т.

Седа́лен, гла́с 3.

Бога́тство тле́нное и сла́ву теку́щую оста́вив, небе́сное бога́тство восприя́л еси́ и сла́ву, о́тче, вои́стинну, блаже́нне, ве́чную. Те́мже блажи́м свято́е твое́ успе́ние и, торжеству́юще, в не́м вопие́м ти́: помина́й на́с, к Бо́гу име́я дерзнове́ние, Васи́лие.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен: Недомы́сленно и непостижи́мо е́сть, Влады́чице Богора́дованная, е́же соде́ланное о Тебе́ стра́шное Бо́жие та́инство, и́бо Необыме́ннаго, заче́нши, родила́ еси́, пло́тию обложе́на от пречи́стых крове́й Твои́х, Его́же всегда́, Чи́стая, я́ко Сы́на Твоего́, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Крестобогоро́дичен: Неискусобра́чная Чи́стая и Ма́ти Твоя́, Христе́, ви́дящи Тя́ ме́ртва ви́сяща на Кресте́, ма́терски пла́чущи, глаго́лаше: что́ Тебе́ воздаде́ евре́йский беззако́нный собо́р и неблагода́рный, и́же мно́гих и вели́ких Твои́х, Сы́не Мо́й, даро́в наслади́выйся? Пою́ Твое́ Боже́ственное снизхожде́ние.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Я́ко красно́ твое́, всеблаже́нне, терпе́ние, в ста́рости ю́ностную показу́я, преподо́бне, тве́рдость, в не́йже взыва́л еси́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Соедине́н любо́вию твоему́ Влады́це и Того́ по́мощию оде́явся, боле́зни не чу́вствовал еси́ плотски́я, взыва́я же, пе́л еси́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ца́рства я́ко тезоимени́т небе́снаго, и́же к нему́ веду́щим путе́м ше́ствовал еси́, спу́тника обре́т Проко́пия, зову́ща: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: Неискусобра́чно родила́ еси́, о, Де́во, и по Рождестве́ яви́лася еси́ де́вствующи па́ки. Те́мже немо́лчными гла́сы, — ра́дуйся, — Тебе́, Влады́чице, ве́рою несумне́нною зове́м.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Ты́, преподо́бне, све́тло подвиза́лся еси́, Васи́лие, льво́ву укори́в неукроти́мую де́рзость, и нра́в неразу́мный.

Равномо́щна обре́т Проко́пия в труде́х, соверша́еши страда́ние преспе́янии многообра́зными, боже́ственне венча́емь.

Читайте так же:  Молитва Богородица скорбящая

Ны́не ви́диши мы́сленно Христа́, Его́же возжела́л еси́ и Его́же издале́ча явле́ния де́йственно ви́дел еси́, преблаже́нне свяще́ннейше.

Богоро́дичен: Тя́, ору́жие непобеди́мое на враги́ предлага́ем, Тя́, утвержде́ние и наде́жду на́шего спасе́ния, Богоневе́сто, стяжа́хом.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Пожру́ Ти́ со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Раче́нием Ца́рствие вы́шнее восприе́мь, земна́го царя́ несмы́сленный нра́в, и повеле́ния, и за́поведи, богоно́се, до́блественне пренебре́гл еси́.

На́г у́бо су́щих на земли́, му́дростне подвиза́лся еси́, оде́ян же Боже́ственною си́лою, яви́лся еси́ венцено́сец, я́ко победи́в безбо́жных мучи́телей противле́ние.

Богоро́дичен: Се́ ны́не проро́ков исполня́ются пропове́дания Тебе́, Де́ве, ро́ждшей проро́ки дре́вле пропове́даннаго и исполня́ющаго прорече́нная Ду́ха благода́тию.

Конда́к, гла́с 2.

С высоты́ прии́мь Боже́ственное открове́ние, изше́л еси́, му́дре, от среды́ мо́лв и, мона́шествовав преподо́бно, чуде́с прия́л еси́ де́йство и неду́ги исцеля́ти благода́тию, Васи́лие всеблаже́нне свяще́ннейший.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Укрепле́н Боже́ственною си́лою, о́тче, обличи́л еси́ вся́, честна́го о́браза Христо́ва отмета́ющияся, я́ко пребезу́мны, — благослове́н еси́, — вопия́, — в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Возде́лана и очище́на воздержа́нием, о́тче, и поще́нием возсия́вша терпели́вно, Христо́с тя́ прия́т, — благослове́н еси́, — зову́ща, — в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Богоро́дичен: Я́ко Богоро́дицу и Цари́цу всея́ тва́ри, вси́ ве́рнии, пое́м Тя́, Чи́стую, и е́же — ра́дуйся, — Тебе́ взыва́ем, — благослове́на Ты́ в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Те́ло, богоно́се, и у́м во всепло́дие Христу́ прине́сл еси́, я́ко всесожже́ние соверше́но огне́м све́дения, и пла́менем ра́н всесожега́емь, и зовы́й: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Погна́в твоя́ враги́ и гони́мь, о́тче, низложи́л еси́ и попра́л еси́, преподо́бне, безу́мие высокому́дреннаго, неукроти́мы ви́дя тебе́ му́чащия, взыва́я: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Я́коже не́кий худо́жник, на́м уче́ньми изря́ден яви́лся еси́, пребога́те: пе́рвее бо воздержа́ние к страда́нием му́жественнейше предложи́л еси́, сострада́льца име́я ученика́ Проко́пия, и вопию́ща: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Две́рь светоно́сну небе́сную Тя́ имену́ем, е́юже про́йде Бо́г и воплоти́ся, Пречи́стая, безпло́тный пе́рвее, я́ко Бо́г и Отцу́ Сы́й Единосу́щен, Ему́же вопие́м: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Вся́ко чу́вство, о́тче, ны́не превозше́д, ко Влады́це, ра́дуяся, преше́л еси́ любо́вию, твои́х подвиго́в бога́тство обра́в — а́нгельскую красоту́ и рая́ сла́дость непреста́нную.

С твои́м ученико́м и сострада́льцем восприе́мля, богоно́се, блаже́нных наде́жду и ве́чнующее весе́лие, ва́ше торжество́ творя́щих назира́йте.

От земли́ к небе́сному наслажде́нию, венцено́сцы, преста́вльшеся, иде́же святы́х собо́ри и а́нгел боже́ственная во́инства, учени́к сосло́вие ва́шими моли́твами спаса́йте.

Богоро́дичен: Расто́ргни плени́цы прегреше́ний Тя́ пою́щих, Богома́ти, уста́ви стремле́ния напа́стей, грехо́вную ути́ши молву́, бу́рю сокруши́ бе́д, Ма́ти Де́во.

Православные молитвы ☦

Молитва преподобному Максиму Исповеднику

Оглавление:

Молитва преподобному Максиму Исповеднику

«Преподобне отче Максиме! Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки молитвами твоими. Испроси предстательством своим у Всемилостиваго Бога нашего мир Церкви Его, под знамением креста воинствующей, согласие в вере и единомудрие, суемудрия же и расколов истребление, утверждение во благих делех, больным исцеление, печальным утешение, обиженным заступление, бедствующим помощь. Всем нам, с верою притекающим к тебе, помози предстательством твоим ко Господу, и всех нас управи в мире и покаянии скончати живот наш, Небеснаго Царствия наследницы да будем со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Тропарь преподобному Максиму Исповеднику, глас 8

Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, монашествующих Богодухновенное удобрение, Максиме премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак преподобному Максиму Исповеднику, глас 6

Свет Трисиянный, всельшийся в душу твою, сосуд избран показа тя, всеблаженне, являюща Божественная концем, неудобопостижных разумений ты сказуяй, блаженне, и Троицу всем, Максиме, возпроповедуяй ясно, Пресущную, Безначальную

Ин кондак преподобному Максиму Исповеднику, глас 8

Троицы рачителя и великаго Максима, научающа ясно вере Божественней, еже славити Христа, во дву естествах, волях же и действах суща, в песнех достойных, вернии, почтим, взывающе: радуйся, проповедниче веры.

Величание преподобному Максиму Исповеднику

Ублажаем тя, преподобне отче Максиме, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче Ангелов.

Исповеднику

(священно— и преподобноисповеднику)

Тропарь, гл. 8 Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, архиереев Богодухновенное удобрение, (имя) премудро, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная. Моли Христа Бога спастися душам нашим.

Читайте так же:  Молитва или нет символ веры

Кондак, гл. 2 Насладився Богомудре воздержания, и желания плотская ты успил еси, явився верою возращаемь и яко живота древо райское процвел еси, (имя) отче священный.

На утрени

Видео (кликните для воспроизведения).

Величание: Священноисповеднику: Величаем тя, святителю отче (имя), и чтем святую память твою: ты бо молиши за нас Христа, Бога нашего.

Преподобноисповеднику: Ублажаем тя, преподобие отче (имя), и чтем святую память твою, наставниче монахов и собеседниче Ангелов.

Прокимен, гл. 7: Честна пред Господем смерть преподобных Его.

Прочее см. преподобномученикам.

Похожие главы из других книг

Послание Епископу и исповеднику Аделфию, против ариан

Послание Епископу и исповеднику Аделфию, против ариан Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, Архиепископа Александрийскаго. Часть третья. / Издание второе исправленное и дополненное. — М.: Издание Спасо–Преображенскаго Валаамскаго монастыря, 1994. — С.

Молитва святителю Луке, исповеднику, Архиепископу Крымскому

Молитва святителю Луке, исповеднику, Архиепископу Крымскому О всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий угодниче Христов! Со умилением приклоньше колена сердец наших, и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, якоже чадо отца молилм тя

Книга к исповеднику Донату о смертях гонителей

Книга к исповеднику Донату о смертях гонителей Lucii Caecilii liber ad Donatum confessorem. De mortibus

Исповеднику

Исповеднику Тропарь, глас 8Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, архиереев Богодухновенное удобрение, (имя) премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная. Моли Христа Бога спастися душам нашим.(Перевод: Православия

Преподобному Василию-исповеднику

Преподобному Василию-исповеднику Святому Василию-исповеднику возносят молитвы при болях и вздутии живота, а также для избавления от тяжелой одышки. День памяти 28 февраля/13 марта Преподобный Василий жил в VIII в. во времена правления императора-иконоборца Льва Исавра.

Преподобному Василию Новому, исповеднику Константинопольскому

Преподобному Василию Новому, исповеднику Константинопольскому Святому возносят молитвы для избавления от лихорадки и хронических заболеваний дыхательных путей. День памяти 26 марта/8 апреля С юных лет преподобный Василий, живший в X в. в Византии, пребывал вдали от

Преподобному Василию-исповеднику

Святому Василию-исповеднику возносят молитвы при болях и вздутии живота, а также для избавления от тяжелой одышки.

День памяти 28 февраля/13 марта

Преподобный Василий жил в VIII в. во времена правления императора-иконоборца Льва Исавра. Будучи иноком, святой Василий вместе с преподобным Прокопием решительно выступил за почитание святых икон и отказался подписать постановление об их уничтожении за что был предан пыткам и заточен в темницу. После смерти императора пленники были выпущены на волю и вернулись к своему христианскому служению.

Он был избран на епископскую кафедру жителями города Парии, почитавшими святителя как истинного пастыря стада Христова. Святитель избегал всякого общения с еретиками и не допускал их в свою епархию. За свою ревность он претерпел многие гонения, голод и нищету.

Похожие главы из других книг

Будничная утреня по Василию Великому

Будничная утреня по Василию Великому Что касается чина ежедневных служб в разных церквах IV–V в., то краткие указания на него даются и в вышеприведенных свидетельствах, и эти указания по большей частью совпадают с подробными, хотя тоже неполными данными о чине

Похвальное слово иже во святых отцу нашему Василию Великому

Похвальное слово иже во святых отцу нашему Василию Великому (По славянскому переводу, часть I. Слово 110)Приклоните ко мне слух, братья возлюбленные, поведаю вам прекраснейшую повесть. Ибо прекрасно хранить тайну цареву, тайны же Божии открывати славно (Тов.12:7). Поскольку

Послание Епископу и исповеднику Аделфию, против ариан

Послание Епископу и исповеднику Аделфию, против ариан Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, Архиепископа Александрийскаго. Часть третья. / Издание второе исправленное и дополненное. — М.: Издание Спасо–Преображенскаго Валаамскаго монастыря, 1994. — С.

Молитва святителю Луке, исповеднику, Архиепископу Крымскому

Молитва святителю Луке, исповеднику, Архиепископу Крымскому О всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий угодниче Христов! Со умилением приклоньше колена сердец наших, и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, якоже чадо отца молилм тя

Блаженному Василию, Христа ради юродивому, Московскому чудотворцу

Блаженному Василию, Христа ради юродивому, Московскому чудотворцу 2 (15) августаО, великий угодниче Христов, преблаженне Василие!Припадающе к раце мощей твоих с любовию, с верою лобызаем честный твой образ, чающе от него силою Божиею получити исцеление душ и телес наших,

Святителю Василию Великому

Святителю Василию Великому 1 (14) январяО, великий во иерарсех, вселенныя учителю богомудрый, преблаженне отче Василие!Велия подвиги и труды твоя, яже во славу святыя Церкве совершил еси: ты исповедник твердый и светильник веры Христовы на земли был еси, светом Боговедения

Слово 25. (По поводу перевода Толковой Псалтири, имеющее следующее надписание в Славянском тексте:) «Благовернейшему и высшему царю и Богохранимому Государю и Великому Князю Василию Иоанновичу всея Русии, иже во иноцех наименьший Максим Святогорский метание, еже о Господе смиренне творю»

Слово 25. (По поводу перевода Толковой Псалтири, имеющее следующее надписание в Славянском тексте:) «Благовернейшему и высшему царю и Богохранимому Государю и Великому Князю Василию Иоанновичу всея Русии, иже во иноцех наименьший Максим Святогорский метание, еже о

Читайте так же:  Молитва о ПреСвятой Богородице

Книга к исповеднику Донату о смертях гонителей

Книга к исповеднику Донату о смертях гонителей Lucii Caecilii liber ad Donatum confessorem. De mortibus

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ХРИСТОЛЮБИВОМУ ВЛАДЫКЕ ВАСИЛИЮ [15]

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ХРИСТОЛЮБИВОМУ ВЛАДЫКЕ ВАСИЛИЮ [15] Мы в духовном вертограде Соберем цветы художеств, Всемудрейшему владыке Увенчать главу честную. Ей, царю непобедимый, Око мира, свет вселенский, Всех владык хвала и слава, Всех царей краса и диво! Вся ромейская

Исповеднику

Исповеднику (священно— и преподобноисповеднику)Тропарь, гл. 8 Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, архиереев Богодухновенное удобрение, (имя) премудро, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная. Моли Христа Бога спастися

Исповеднику

Исповеднику Тропарь, глас 8Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, архиереев Богодухновенное удобрение, (имя) премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная. Моли Христа Бога спастися душам нашим.(Перевод: Православия

Святому равноапостольному великому князю Владимиру, во Святом Крещении Василию, Крестителю Руси

Святому равноапостольному великому князю Владимиру, во Святом Крещении Василию, Крестителю Руси Святому равноапостольному великому князю Владимиру молятся об исцелении болезней органов зрения. День памяти 15/28 июля Великий князь Владимир, получивший в народе имя

Преподобному Василию Новому, исповеднику Константинопольскому

Преподобному Василию Новому, исповеднику Константинопольскому Святому возносят молитвы для избавления от лихорадки и хронических заболеваний дыхательных путей. День памяти 26 марта/8 апреля С юных лет преподобный Василий, живший в X в. в Византии, пребывал вдали от

Акафист трем Святителям: Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту

Акафист трем Святителям: Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту Кондак 1 Избраннии светильницы Церкве Христовы, Василие, Григорие и Иоанне, ученьми вашими мир просветившии и вся шатания ересей и хульных смущений угасившии; яко ходатаи спасения нашего

Тропарь и молитва трем Святителям: Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту

Тропарь и молитва трем Святителям: Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту Тропарь, глас 4 Яко апостолов единонравнии и вселенныя учителие, Владыку всех молите, мир вселенней даровати и душам нашим велию

Настоятелю Николаевского собора г. Белогорска протоиерею Василию Никитину Всем священникам Симферопольской епархии архиепископа Луки увещание

Настоятелю Николаевского собора г. Белогорска протоиерею Василию Никитину Всем священникам Симферопольской епархии архиепископа Луки увещание По имеющимся в епархии сведениям в городе Белогорске проживает некто Костюченко Михаил Иванович. Знаете ли Вы его? Посещает

Василий Великий — Вселенский учитель. Житие Святителя Василия

14 января — день памяти учителя Церкви святителя Василия Великого.
В этот же день, 14 января: Великий Церковный Праздник — Обрезание Господне.
12 февраля — Собор Вселенских учителей: святитель Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст

О ЧЕМ МОЛЯТСЯ СВЯТОМУ ВАСИЛИЮ ВЕЛИКОМУ

Святой учитель Василий Великий, в первую очередь, оказывает помощь в просьбах об избавлении от страхов и укреплении веры, он помогает избавиться от гонений или несправедливого отношения от начальства.
Милосердие и благотворительность Василия Великого до сих пор помогают людям в исцелении от болезней. Святого можно просить о помощи в учебе, в научных исследованиях – святитель сам был очень образованным человеком и изучил множество наук.
Отличный оратор, Василий Великий обладал даром убеждать людей, поэтому он покровительствует тем людям, кто связан с просвещением.
Также вселенский учитель Василий Великий может помочь в обретении жилья или улучшение жилищных условий, о даровании хорошего урожая и во многих других областях.

Необходимо помнить, что иконы или святые не «специализируются» в каких-то конкретных областях. Будет правильно, когда человек обращается с верой в силу Божию, а не в силу этой иконы, этого святого или молитвы.
Каким святым и кому нужно молиться в разных случаях и почему наши молитвы остаются без ответа.

ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

Родился Василий около 330 года (во время правления Константина Великого) в Кесарии, административном центре Каппадокии. Его семья была знатного рода, все дети воспитывались в сильном почитании христианской веры. Итогом такого воспитания явился то, что пять (из десяти) детей были причислены к лику святых.

Василий получил на своей родине в Кесарии хорошее образование, потом продолжил обучение в Константинополе, затем он поехал в Афины, где судьба свела Василия с другим очень мудрым человеком – Григорием Богословом. Оба Вселенских учителя были похожи друг на друга смиренномудрием, кротостью и благонравием, они так и остались друзьями до конца своих дней.

Святой Василий очень кропотливо изучал все науки, до нас дошли отзывы его современников: «он так изучил все, как другой не изучает одного предмета, каждую науку он изучил до такого совершенства, как будто не учился ничему другому. Философ, филолог, оратор, юрист, естествовед, имевший глубокие познания в медицине, – это был как корабль, столь нагруженный ученостью, сколь сие вместительно для человеческой природы».

Веррнувшись из Афин, Василий сначала стал заниматься, по предложению отца, риторикой и законоведением, но вскоре решил, что его путь на земле – служение Богу и решил покреститься.

Святое Крещение Василий принял только в возрасте около 25 лет – в те времена это было очень важное событие в жизни человека, иногда случалось, что люди откладывали это чуть ли не до самой своей смерти.
Чтобы совершенствовать свою христианскую веру, новообращенный Василий решил предаться аскетизму и отправился в Египет, где было очень развито монашеское подвижничество. Тут он также надеялся найти «руководителя к познанию истины». Два года Василий провел вдали от родины. Он побывал в Египте, Сирии, Палестине, Месопотамии, где познакомился с некоторыми знаменитыми подвижниками тех времен, изучал их труды и сам предавался христианским подвигам.

Читайте так же:  В церкви молитва за здравие

После возвращения в Каппадокию, святой Василий раздал имущество бедным. Вместе со своим другом Григорием Богословом и еще несколькими иноками, они создали христианскую общину, где вместе молились, работали и изучали труды святых отцов. Их жизнь была нелегкой, они питались тем, что выращивали, всю тяжелую работу делали сами своими руками. При этом святые Василий и Григорий тщательно изучали Священное Писание и толкование к нему. Тогда же Василий составил христианский сборник правил нравственной жизни, который взяли за основу многие мужские и женские монастыри.

В те годы большую опасность приобрело учение Ария, который опровергал единство Бога Отца, Сына и Святого Духа, он утверждал, что Бог-Отец занимает главенствующее положение, а Бог-Сын и Святой Дух подчиняются Отцу, что в приципе было гораздо понятнее обычным людям.

Отец Григория Богослова, который служил епископом в Назианзе, был уже старым человеком и физически не имел сил бороться с еретиками, поэтому он вызвал своего сына к себе в помощь. Так святитель Григорий вынужден был оставить друга, а после его ухода святой Василий вернулся в Кесарию, где был рукоположен в диаконы, а в 364 году стал пресвитером.
Новые заботы были по душе святому Василию, он с увлечением занимался попечениями об иноках и проповедовал слово Божье. Своими трудами он снискал себе такое уважение среди людей, какого не было даже у самого епископа Кесарийского Евсевия. До самой смерти Евсевия (370 г.) Василий фактически управлял кесарийской церковью, хотя по иерархии он был вторым.

Святитель Василий, ревностный сторонник Никейского исповедания, всеми средствами противостоял арианской угрозе и, можно сказать, возглавил в Кесарии защитников православия. В это время Василий Великий составил чин литургии, беседы на Шестоднев, на 16 глав пророка Исаии, на псалмы, второе собрание монашеских правил, а также написал три книги против ариан, проповедуя лозунг «три ипостаси в единой сущности».
В 370 году, после смерти Евсевия, святой Василий был избран архиепископом Кесарии Каппадокийской, святитель занимается благотворительностью, заступается за невинных и гонимых людей, люди очень полюбили своего пастыря за честность и милосердие.
В эти годы им была написана книга о Святом Духе, в которой сказано о Божестве Святого Духа и единстве Его природы с Отцом и Сыном. Василий Великий разъяснял и поддерживал православных в борьбе с арианством, сохранилось множество писем к разным епископам, священникам и простым людям.

Пришедший к власти император Валент был сторонником арианства. Он очень негативно относился к архиепископу Василию и даже угрожал ему, на что получил от святителя ответ:

«Все это для меня ничего не значит, тот не теряет имения, кто ничего не имеет, кроме ветхих и изношенных одежд и немногих книг, в которых заключается все мое богатство. Ссылки нет для меня, потому что я не связан местом, и то место, на котором живу теперь, не мое, и всякое, куда меня ни кинут, будет мое. Лучше сказать: везде Божие место, где ни буду странником и пришельцем (Пс. 38, 13). А мучения что могут сделать мне? Я так слаб, что только первый удар будет чувствителен. Смерть же для меня благодеяние: она скорее приведет меня к Богу, для Которого живу и тружусь, к Которому давно я стремлюсь».

После такого твердого ответа император скрыто посетил храм, где служил святой Василий, послушал его проповедь и признал его ум и твердость в вере. После этого нападки на святителя Василия прекратились, хотя император и не принял общения с Василием.

С юности преследовавшие болезни святого, неустанное подвижничество, скорби пастырского служения подорвали силы Василия. 1 января (14 января по новому стилю) 379 года окончилась земная жизнь святителя и Вселенского учителя Василия Великого. Всего два года он не дожил до Второго Вселенского собора (381 г.) в Константинополе, где были приняты его богословские идеи.

Заслуги святого Василия проявились не только в решении арианского кризиса и «успокоения» Церкви. Он также приложил много сил к упорядочиванию монашества. Личный опыт Василия говорил ему, что увлекшись монашеством, можно даже “сгореть”, оторвать себя от Церкви чрезмерным рвением. Будучи уже епископом, святитель опубликовал монашеские правила в двух редакциях, пространной и краткой. Стараниями Василия в монастырский распорядок были введены восьмикратные общие молитвы в течение дня: утреня, вечерня, повечерие, полунощница и молитвы первого, третьего, шестого и девятого часов.

Святитель Григорий Богослов писал про своего друга Василия Великого так:

«Он был опора веры, правило истины, образец в Церкви, обитель Духа, муж, превзошедший меру и жизни человеческой, и добродетелей, муж многообъемлющий, великий и святой; душа его была Божественна, он был мужественный подвижник истины, который не иным чем дышал, как благочестивым и спасительным для всего мира учением; для всех был он образцом веры и добродетели, слово его было высокомудренно, глубоко и совершенно».

Читайте так же:  Как вернуть жену домой молитвой
ВЕЛИЧАНИЕ

Величаем тя, святителю отче Василие, и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Молитвы Василию Великому

Православная культура славится множеством благочестивых приверженцев, которые становятся впоследствии святыми, защищая и оберега мирян. Одним из таких святых стал Василий Великий. Этот святой являлся покровителем при крещении Руси Владимиром. Молитвы Святому Василию Великому способна избавить от болезней, изгнать бесов и помощь в новых начинаниях.

Житие Василия Великого

Василий жил в большой и дружной семье. Из десяти детей пять выбрали духовный путь и были впоследствии причислены к лику святых. Сам Василий сразу после крещения отправился в Египет для изучения священных писаний. Еще некоторое время он путешествовал по святым местам, ведя исключительно монашеский образ жизни.

Основная деятельность Василия была посвящена людям. Будучи архиепископом Каппадокийским, он организовывал строительство больниц, активно занимался и пропагандировал благотворительность, а также всячески защищал невинных людей. Тяжелая монашеская жизнь не позволила архиепископу дожить до пятидесяти лет. Однако за свою недолгую жизнь, он достиг великих успехов в богослужении и философии, поэтому его и прозвали Василий Великий. И с тех пор, молитва Святого Василия Великого является очень популярной, так как он милостив и добр к мирянам и по сей день.

О чем можно молиться святому Василию?

За свою жизнь Василий изучил множество самых разных трудов, включая темы точных наук. Поэтому святой является покровителей проповедников и учителей. Основные прошения мирян Василию Великому направлены на следующие проблемы:

  • Бесы в сознании человека;
  • Обретение душевного покоя;
  • Осознание веры к Всевышнему;
  • Просят у Василия Великого и защиты от недругов;
  • Избавления от болезней;
  • Для обретения жилья;
  • Для помощи в учебе.
Видео (кликните для воспроизведения).

Молитва Василию Великому об успехе в делах является очень сильной молитвой, помогающая всем, кто обратиться с искренней просьбой. Особое место в православной культуре занимают молитвы, направленные на борьбу с лукавым. Запретительная молитва Василия Великого обращена именно с просьбой об избавлении от лукавого и направление на путь истинный.

Молитва на изгнание бесов

Молитва об успехе в делах Василию Великому

Молитва об исцелении

Молитва святому Василию от ночного осквернения

Многомилостиве, нетленне, нескверне, безгрешне Господи, очисти мя, непотребнаго раба Твоего, от всякия скверны плотския и душевныя, и от невнимания и уныния моего прибывшую ми нечистоту, со иными всеми беззаконии моими, и яви мя нескверна, Владыко, за благость Христа Твоего, и освяти мя нашествием Пресвятаго Твоего Духа: яко да возбнув от мглы нечистых привидений диавольских и всякия скверны, сподоблюся чистою совестию отверсти скверная моя и нечистая уста, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Краткая молитва Василию Великому

О великий и пресвятый святителю, отче Василие! Призри от высот небесных на нас, раб Божиих (имена), и умоли Господа, Егоже верный на земли служитель был еси, да дарует нам веры правыя твердое и неизменное сохранение, Церкви Святей послушание, жития нашего исправление и во всех нуждах, скорбех и искушениях скорое поможение, терпение же и укрепление. Подаждь нам твое святое благословение, да оным осеняемии во вся дни богоугодно в мире и покаянии поживем и во Царствии Небеснем сподобимся купно с тобою и со всеми святыми Живоначальную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, воспевати и славити во веки веков. Аминь.

Молитва о заступлении и помощи

О великий и преславный святителю Христов, всея вселенския Церкве учителю богомудрый, Православия твердый исповедниче и поборниче, всеблаженне отче Василие! Призри от высот небесных на нас, смиренно к тебе припадающих, и умоли Господа Вседержителя, Егоже верный на земли служитель был еси, да дарует нам веры правыя твердое и неизменное сохранение, Церкви Святей послушание, жития нашего исправление, и во всех нуждах, скорбех и искушениих скорое поможение, терпение же и укрепление. Подаждь нам твое святое благословение, да оным осеняемии, сие новое лето и во вся дни богоугодно в мире и покаянии поживем и во Царствии Небеснем сподобимся купно с тобою и со всеми святыми Живоначальную Троицу воспевати и славити, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитва от врагов и бед

Молитва василий исповедник
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here